Tysta

Konstanttryck

Miljövänligt

ROT-avdraget gäller för privatpersoner.

Pumpinstallation

Nyinstallation samt utbytespumpar

När brunnen är färdigborrad och djup och vattenmängd är dokumenterade kan pumpanläggningen dimensioneras.

Vi monterar Debe Flow sänkpumpar för högsta kvalitet och driftsäkerhet.

Vad innebär Debe Flow för dig som är husägare?

  • Konstanttryck i din kran
  • Spara upp till 39 % på energikostnader
  • Inbyggt systemskydd
  • Enkel och praktisk adapterlösning

Läs mer ingående om pumpar nedan.

Konstanttryck i din kran

Detta syns tydligast när du öppna en kran. Med Debe Flow har du alltid jämnt flöde i kranen, oavsett aktuell vatten förbrukning?

Spara upp till 39 % på energikostnader

Tester har utförts med en 1,1kW pump på 3 bar tryck med en energibesparing av 39 %.

Inbyggt systemskydd

Debe Flow styrenhet skyddar din anläggning mycket mer än alternativa trycktanksystem. Styrenheten har inbyggd varvtalstyrning av pumpmotorn med mjukstart samt mjukstop, torrkörningsskydd och åskskydd.
Mjukstart/Mjukstop av pumpmotorn betyder skonsammare drift av pumpen och ger även mindre belastningar på elnätet.
Torrkörningsskydd är en försäkring för dig vid dålig tillrinning. Tar bort risken för pumphaveri pga. torrkörning.

Enkel och praktisk adapterlösning

Debe Flow installation med adapterlösning innebär en mycket enkel och praktisk vattenledning mellan pump och bostad. Man slipper bygga pumphus, eller dylikt, och alla känsliga komponenter placeras inne i huset.

Brunnen avslutas med ett lock ovan mark. Det gör att brunnen skyddas effektivt mot ytvatten, föroreningar, med mera.

Moderna Frekvensstyrda Pumpar

Nu har vi även moderna frekvensstyrda pumpar från Debe Flow. Dessa är ljudlösa och jobbar alltid med samma vattentryck.

Vi utför även pumpbyte vid behov, så tveka inte att kontakta oss.

Lång Erfarenhet

3:e Generationen

Kostnadsfria Hembesök

Miljövänliga

ROT-avdrag för Privatpersoner

Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina
uppgifter på denna webbplats.

Ring på oss

031-44 11 98