Pumpinstallation

Nyinstallation

När brunnen är färdigborrad, djup och vattenmängd är dokumenterade, kan pumpanläggningen dimensioneras för att tillgodose just din fastighet.

Våra system består av moderna frekvensstyrda sänkpumpar som är energisnåla och håller högsta kvalitet och driftsäkerhet.

Detta syns tydligast när du öppnat en kran. Med vårt system har du alltid jämnt flöde i kranen, oavsett aktuell vattenförbrukning!

  • Tester har utförts med en 1,1kW pump på 3 bar tryck med en energibesparing av 39 %.

  • Våra system skyddar din anläggning mycket mer än alternativa trycktanksystem. Styrenheten har inbyggd varvtalstyrning av pumpmotorn med mjukstart samt mjukstop, torrkörningsskydd och åskskydd.
    Mjukstart/Mjukstop av pumpmotorn betyder skonsammare drift av pumpen och ger även mindre belastningar på elnätet.
    Torrkörningsskydd är en försäkring för dig vid dålig tillrinning. Tar bort risken för pumphaveri pga. torrkörning.

  • Vår installation med adapterlösning innebär en mycket enkel och praktisk vattenledning mellan pump och bostad. Man slipper bygga pumphus, eller dylikt, och alla känsliga komponenter placeras inne i huset.

    Brunnen avslutas med ett lock ovan mark. Det gör att brunnen skyddas effektivt mot ytvatten, föroreningar, med mera.

ÄLDRE BRUNNAR

VI UTFÖR ÄVEN PUMPBYTE I ÄLDRE BRUNNAR!
VILL DU HA DIN PUMP UTBYTT, KONTAKTA DÅ OSS.