Pumpinstallation 2018-01-11T14:39:44+02:00

Pumpinstallation

Nyinstallation samt utbytespumpar

När brunnen är färdigborrad och djup och vattenmängd är dokumenterade kan pumpanläggningen dimensioneras.

Vi monterar MiljöPLUS sänkpumpar för högsta kvalitet och driftsäkerhet.

Vad innebär MiljöPLUS för dig som är husägare?

  • Konstanttryck i din kran
  • Spara upp till 39 % på energikostnader
  • Inbyggt systemskydd
  • Platsbesparande – systemet får plats under diskbänken
  • Enkel och praktisk adapterlösning

Klicka här för en diagram över en MiljöPLUS-installation

Läs mer ingående om pumpar nedan.

Konstanttryck i din kran

Detta syns tydligast när du öppna en kran. Med MiljöPLUS har du alltid jämnt flöde i kranen, oavsett aktuell vatten förbrukning?

Spara upp till 39 % på energikostnader

Tester har utförts med en 1,1kW pump på 3 bar tryck med en energibesparing av 39 %.
Klicka här för energikostnad exempel med en 1,5kW pump!

Inbyggt systemskydd

MiljöPLUS styrenhet skyddar din anläggning mycket mer än alternativa trycktanksystem. Styrenheten har inbyggd varvtalstyrning av pumpmotorn med mjukstart samt mjukstop, torrkörningsskydd och åskskydd.
Mjukstart/Mjukstop av pumpmotorn betyder skonsammare drift av pumpen och ger även mindre belastningar på elnätet.
Torrkörningsskydd är en försäkring för dig vid dålig tillrinning. Tar bort risken för pumphaveri pga. torrkörning.

Platsbesparande – systemet får plats under diskbänken

Som ett svar till dagens krav på mer bostadsyta, har MiljöPLUS utvecklats för att kräva endast 0,07m3 (30x30x80 cm) yta. Denna besparing motsvarar nästan 50 % yta från alternativa trycktanksystem.

Enkel och praktisk adapterlösning

MiljöPLUSinstallation med adapterlösning innebär en mycket enkel och praktisk vattenledning mellan pump och bostad. Man slipper bygga pumphus, eller dylikt, och alla känsliga komponenter placeras inne i huset.

Brunnen avslutas med ett lock ovan mark. Det gör att brunnen skyddas effektivt mot ytvatten, föroreningar, med mera.

Moderna Frekvensstyrda Pumpar

Nu har vi även moderna frekvensstyrda pumpar från Debe Flow. Dessa är ljudlösa och jobbar alltid med samma vattentryck.

Vi utför även pumpbyte vid behov, så tveka inte att kontakta oss.

KONTAKTA OSS

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Ort (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)

Ring oss på

031-44 11 98