Vattenborrning 2019-01-18T15:08:53+02:00

Vattenborrning

Vi utför även renspolning och kapacitetsökning av brunnar!

Vid en installation av egen brunn, och man inte på förhand kan avgöra var det finns vatten, är det klokt att placera brunnen så att ledningsdragningen blir så enkel som möjligt. Det vet en erfaren brunnsborrare.

När det behövs större mängder vatten kan geologisk expertis vara till hjälp vid brunnsplaceringen. Normalt tar det en till tre dagar att borra en brunn.

Varför välja System Avanti Vatten?

  • Stort kunnande i brunnsanläggning, täthet mot ytvatten, med mera
  • Lång erfarenhet av vattenborrning och pumpinstallationer
  • Frostfri, genom att slangar och adaptrar placeras på frostfritt djup
  • Alla känsliga komponenter placeras inne i huset
  • Borrlock ovan mark, vilket skyddar mot ytvatten, föroreningar, med mera
  • Adapterlösning kräver mindre utrymme än ett brunnshus och är oftast billigare
  • Fysikalisk-kemisk, Mikrobiologisk, Radon, Arsenik och Uran vattenanalys ingår i åtagandet. Trycksaker finns att hämta påhttp://www.avantisystem.se/vattennedladdning.html
  • Hur går brunnsborrning till? Se pdf om ”vägen till vatten” (öppnas i nytt fönster)
  • Kostnadsgaranti ingår
  • Du får ett borrbevis som visar att du höjt värdet på fastigheten

Källa: www.avantisystem.se.

Vi arbetar inom brunnsborrning med System Avanti, vilket borgar för den bästa kvaliteten.Läs mer om System Avanti och hur vi, som en av deras medlemsentreprenörer, arbetar.

certifierad borrare
KONTAKTA OSS

Vi hjälper dig steg för steg

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Ort (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)

Ring oss på

031-44 11 98